NYHEDER

24. maj 2024

VIGTIG INFO - Både – bænke mv. på digerne bedes fjernet SENEST søndag den 2. juni.
På digerne ligger der stadig enkelte både, bænke mv. hvilket IKKE er tilladt iht. vedtægt §3 stk 6.
§3 Stk. 6 : Digerne må ikke bebygges eller anvendes til oplægning af materialer m.v.
Da både ligger og opstillet bænke står i vejen på diget, til at entreprenør kan udføre afslutnings arbejde med reetablering samt såningen i uge 23.

Både – bænke mv. på digerne bedes fjernet senest søndag den 2. juni.
Mandag den 3. juni vil de blive fjernet af entreprenøren for ejerens risiko.


29. april 2024

Nyhedsbrev nummer 6 – april 2024
Vi takker for den store opbakning til digelagets generalforsamling den 6. april. Alle os medlemmer af digelaget vil i grunden opnå det samme; vi skal sikre vores diger så godt som muligt, så vi ikke er truet af oversvømmelse.
Dette nyhedsbrev handler om generalforsamlingen, bestyrelsesarbejdet og de forskellige opgaver, vi har gang i.


7. marts 2024

Nyhedsbrev nummer 5 – marts 2024
De alvorlige hændelser i efteråret og vinteren har med al tydelighed vist os, at vi skal arbejde videre med en samlet plan for at sikre os imod oversvømmelser


6. februar 2024

Dato for Ordinær Generalforsamling lørdag d. 6. april 2024 kl. 10
Digelagets ordinære generalforsamling afholdes
lørdag den 6. april 2024 kl. 10 i Mønshallerne
Dagsorden, bilag og regnskab vil følge senere -
pr. mail via de oplyste mailadresser i digelagets database samt fremgå af digelagets hjemmeside på www.ulvshale-digelag.dk


10. januar 2024

Ekstraordinær generalforsamling lørdag den 20. jan. 2024
Digelaget afholder ekstraordinær generalforsamling
den 20. januar 2024 kl. 10 i Mønshallerne.
Bestyrelsen har nu forhandlet et interessant finansieringstilbud på plads med Møns Bank A/S, som er vigtig vi i fællesskab kan tilslutte os, for at komme videre med fase 1 i COWI rapporten.
Nærmere oplysninger og den endelig dagsorden vil vi at sende ud senest på fredag den 12. januar på mail og med opslag på hjemmesiden.
Vi glæder os til et stort fremmøde.
Med venlig hilsen
Ulvshale-Fællesskov Digelag


12. december 2023

Nyhedsbrev nummer 4 – december 2023
Mange tak for det store fremmøde til informationsmøde og ekstraordinær generalforsamling den 26. november, hvor der var cirka 500 deltagere. Vi er meget glade for det store engagement fra jer medlemmer. Det er meget vigtigt, når vi skal finde fælles løsninger.
Samtidig vil vi ønske alle medlemmer af digelaget en rigtig glædelig jul.