NYHEDER - Invitation til dialogmøde - Fase 2

Fredag d. 28. juni 2024

Invitation til dialogmøde - Fase 2 

Erosionsbeskyttelse af kysten langs Ulvshalevej

 

Vi har de seneste år oplevet voldsommere vejr, højere vandstande, stormflod og oversvømmelser i hele Danmark. Samtidig er digerne ved Ulvshale-Fællesskov udsatte og blev beskadiget senest i oktober 2023.

 

Det er en svær situation, som vi alle er meget kede af.

Desværre byder fremtiden kun på voldsommere vejr og mere vand, og derfor er vi nødt til at finde en god løsning – sammen.

 

Vi er i gang med kystbeskyttelsesarbejdet ved den østlige del af nordre dige, og vi ser nu ind i, hvordan vi skal håndtere strækningen ved Ulvshalevej i den næste fase.

 

Derfor afholder vi nu et dialogmøde om den næste fase af kystbeskyttelse

Lørdag den 17. august 2024 kl. 12.30-17.30 i Mønshallerne

 

Program for eftermiddagen:

12.30 Velkomst og dagens program:

  • Her står vi i dag: Den overordnede situation
  • Idéfabrikken: Drøftelse af mulige løsninger
  • Opsamling
  • Kaffe & kage

17.30 Mange tak for i dag!


Formålet med mødet er:

  • At vi bliver klogere på situationen i dag og i fremtiden.
  • At få en klar forståelse for, hvilke muligheder og løsninger, vi står over for.
  • At bestyrelsen ud fra fælles drøftelse af de forskellige løsningsmuligheder, kan vurdere hvilke løsninger der skal arbejdes videre med, med henblik på præsentation og endelig beslutning ved en senere ekstraordinær generalforsamling.

Vi ønsker et godt og løsningsorienteret møde, hvor alle kommer til orde og lytter til hinandens holdninger og bekymringer.

 

For at skabe plads til den gode dialog, vil det være nødvendigt at begrænse deltagerantallet. Der kan derfor kun deltage 1 fra hver adresse, således at sommerhuse med flere ejere indgår i debatten på lige fod med de sommerhuse, hvor der kun er en ejer.                 

Denne repræsentant skal være registreret som ejer af den adresse, som repræsenteres.

Tilmelding skal ske via e-mail senest 1. august til info@ulvshale-digelag.dk

I mailen skrives navn og adresse på repræsentanten. Emne udfyldes med “Tilmelding”.

Vi glæder os til en hyggelig, god og konstruktiv eftermiddag 😊


Venlige hilsner fra
Bestyrelsen

 

Download: Invitation til dialogmøde - Fase 2 lørdag d. 17. aug. 2024 kl. 12:30-17:30 (pdf - 3,8 MB)