NYHEDER - TV2 Øst nyheder kl. 19:30 tirsdag d. 24. okt. 2023

Onsdag d. 25. oktober 2023

 TV2 Øst 

(NB! - tænd for lyden)

Borgmestre kritiserer klimasikringsplan: - De kommer med alt for lidt

Regeringen har præsenteret en ny klimasikringsplan, der skal sikre, at Danmark klimasikres. Men alt for meget foregår på den jyske vestkyst i planen.

Borgmestre med fælles kritik

I Vordingborg kommune blev særligt Præstø, Møn og sommerhusområdet Roneklint ramt.

- Jeg synes, at det er en lille smule mærkværdig timing, at man melder ud, at man vil give 1,1 milliarder kroner til kystsikring ved Vestkysten og så knapt 150-200 millioner til resten af Danmark, når man i Syd- og Sønderjylland, Falster, Møn og hele Østsjælland er hårdt ramt af vandmasserne i forbindelse med stormfloden, lyder det fra Vordingborgs borgmester Mikael Smed (S).

1,3 milliarder kroner er afsat til at sikre kyster, byer, boliger og infrastruktur mod klimaforandringerne, og heraf går de 1,1 milliarder kroner til Vestkysten.

Tilbage i det statslige initiativ er 150 millioner kroner. De penge, som allerede nu var afsat over de kommende fem år til at klimasikre de østdanske kyster.

- Det kan simpelthen ikke være meningen.

Så kort og kontant lyder reaktionen fra formanden for Ulvshale Fællesskov Digelag, Ege Lau Frandsen, om en ny plan fra regeringen, der vil bruge hovedparten af de afsatte statslige midler på at klimasikre langs den jyske vestkyst.

 

Da COWI gennemgik diget for tre måneder siden, var der kun ét kritikpunkt. Det var, at der manglede nogle bølgebrydere i havet foran diget.

- Det skulle lige have den sidste afpudsning, og det arbejdede vi med.

Men nu skal diget jo helt reetableres, siger Peter Klagenberg, der er seniorspecialist hos COWI. I dag er kun den bagerste del af diget tilbage ved Ulvshale.

Genopbygning haster

Peter Klagenberg mener, at det bliver en stor opgave at bygge diget op igen.

- Vi skal have bygget diget ordentligt op igen. Både kystmæssigt og konstruktionsmæssigt. Det skal være en lang forstrand, som vi forstærker med indpumpet sand. Men det kan ikke holde sig uden en bølgebryderrække, siger Peter Klagenberg, 

 

Peter Klagenberg er seniorspecialist hos COWI, og mener, at der forestår en stor genopbygning af diget ved Ulvshale

Og det haster med at komme i gang, siger han.

- Problemet er, at vi står i starten af stormsæsonen 2023-2024.

Nu forventer vi, at der kommer tre måneder med potentielle skader fra storme fra nu og til februar måned. Grundejerne her har ingen beskyttelse, som det er nu.

Udfordringen er, hvad vi stiller op, siger han Han peger på, at der er brug for en struktureret og ensartet plan for kyststrækningen.

- Jeg er ikke politiker, men havde håbet at vi som rådgivere sammen med Kystdirektoratet og Staten kunne gå sammen og sige, at kystproblemet var noget, som vi løser. Men indtil videre lukker vi øjnene for det, og siger, at det er borgerne selv, der skal stå med det. Det nytter bare ikke, når skaderne er så omfattende, som de er her, siger han.

Ikke noget urimeligt krav

Formanden for Ulvshale Fællesskov Digelag, Ege Lau Frandsen, er også opgivende over meldingen. - Vi har oplevet en frygtelig katastrofe på Ulvshale.

Vores dige er bombet sønder og sammen, og er mange steder totalt kollapset. Derfor har vi brug for hjælp. Både puljer, som vi kan søge - men også hjælp, kan sikre, at penge fra puljerne udbetales hurtigt, siger han.

Han håber samtidig også, at den aktuelle storm kan få regeringen til at åbne øjnene for situationens alvorlighed.

- Jeg kan sagtens forstå, at man gerne vil sikre den jyske vestkyst. Men prøv lige at se, hvad en østlig storm gjorde ved os. Jeg synes ikke, at vi stiller store eller urimelige krav, siger han.

En pointe som Vordingborgs borgmester er enig i.

- Jeg skal ikke underkende at der er behov for 1,1 milliarder kroner ved Vestkysten, jeg tænker bare, at man er nødt til at kigge på den nye situation, der er opstået. Om ikke staten også skal tage en større del af kystsikringen i resten af Danmark, lyder det fra Mikael Smed.