NYHEDER - Dato for Ordinær Generalforsamling lørdag d. 6. april 2024 kl. 10

Tirsdag d. 6. februar 2024

Til orientering for digelagets medlemmer, 

Digelagets ordinære generalforsamling afholdes

lørdag den 6. april 2024 kl. 10 i Mønshallerne

Dagsorden med bilag og regnskab 2023 vil følge senere -

pr. mail via de oplyste mailadresser i digelagets database samt fremgå af digelagets hjemmeside på www.ulvshale-digelag.dk