NYHEDER - Nyhedsbrev nr. 3 efter stormen den 20. oktober 2023

Torsdag d. 26. oktober 2023

Kære alle medlemmer af Digelaget

 

Digerne bliver midlertidigt sikret, så vi ikke skal være bekymret for vinterens udfordringer. Vi følger de anbefalinger, som ingeniørfirmaet COWI er kommet med. Arbejdet tager cirka en måned.

 

Diget langs Ulvshalevej

Langs Ulvshalevej bliver stensætningen reetableret, så diget er solidt - og hvis vi kan nå det, så skal der inden vinter lægges ler på de områder, der blev skyllet væk. Ellers bliver der lagt ler på i foråret. Der bliver ryddet op for drivtømmer og andet skrald på diget. Vi går i gang i næste uge (uge 44), og arbejdet med hele diget varer cirka en måned.

 

Diget ved Fællesskov Strandvej

Diget er i meget dårlig tilstand, og det kan i sig selv ikke modstå storme med mere. Derfor bliver der sikret med midlertidige stenbølgebrydere i strandkanten – cirka 10 meter fra nuværende stensætning. Dette tager energien ud af kraftige bølger. Hvis det kan nås, så skal der også fyldes store mængder sand på. Arbejdet på denne strand varer også en måneds tid. Der er bygget en rampe ned til stranden for enden af Husmændenes Vej, så entreprenøren kan komme ned på stranden med de mange sten.

 

Grønt lys fra kommunen

Vordingborg Kommune har været meget hurtige med at give tilladelse til at sætte vores akutte planer i gang – og åbne for vores katastrofefond. Tak til Vordingborg Kommune for at agere hurtigt.

 

Tæt kontakt med COWI

Bestyrelsen har været i meget tæt kontakt med ingeniørfirmaet COWI, og vi havde også en dige vandring med COWI i tirsdags. Vi følger naturligvis anbefalingerne fra COWI, de har stor faglig indsigt. Og så kender de i forvejen området, fordi vi har bestilt en forundersøgelse hos dem. Den kommer inden for en uges tid, og den inddrager også problematikker omkring stormen den 20. oktober.

Vi holder møde med Vordingborg Kommune om forundersøgelsen så snart, det kan lade sig gøre.

 

Orienteringsmøde om forundersøgelsen

Når vi har fået forundersøgelsen (og drøftet den med kommunen), så bliver den lagt ud på vores hjemmeside. COWIs undersøgelse kommer med anbefalinger for alle vores diger, så det er vi meget spændte på. Alle medlemmer bliver indbudt til orienteringsmøde med bestyrelse og COWI. På mødet der vil være gennemgang af forundersøgelsen og svar på de stillede spørgsmål.

 

Ekstraordinær generalforsamling inden for to måneder

Allerede nu kan digelagets bestyrelse oplyse, at der inden for de næste 2 måneder vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Vi må konstatere, at genopbygningen af digerne kommer til at koste mange penge, og vi bliver nødsaget til i 2024 at opkræve ekstra penge til dette.

Hvor meget ved vi ikke endnu.

 

Digelagets bestyrelse forsøger så vidt muligt at besvare de mails vi får ind fra Jer.

Vi beder om forståelse for, at der kan gå lidt tid, inden I hører fra os.

 

Sluttelig vil vi gerne opfordre til, at I passer på og ikke går på diget.

Husk det nu er en arbejdsplads.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Ulvshale-Fællesskov Digelag