NYHEDER - Informationsmøde om forundersøgelses rapporten fra COWI søndag den 26. november 2023 kl.10:00 i Mønshallen

Torsdag d. 9. november 2023

Kære alle sommerhusejere i digelaget,

COWI har udarbejdet en rapport af 3. november 2023 som vedlægges.

Ved den ordinære generalforsamling i april 2023 fik digelagets bestyrelsen mandat til at iværksætte en forundersøgelse udarbejdet af COWI. Det er denne forundersøgelse, der nu foreligger.

Den afdækker de forskellige problemstillinger med vand for hele vores område. COWI kommer med anbefalinger, så vi kan imødekomme de store udfordringer i mange år fremover. Og man kan selvfølgelig også få svar på spørgsmål.

 COWI forundersøgelses rapport 3. nov. 2023 (pdf - 7,5 MB)

Digelagets bestyrelse henstiller derfor til, at alle læser forundersøgelsen grundigt igennem, så tvivlsspørgsmål kan stilles til COWI

søndag den 26. november i Mønshallen.

Vi glæder os til et stort fremmøde.

Med venlig hilsen 

Ulvshale-Fællesskov Digelag

Bestyrelsen