NYHEDER - Nyhedsbrev nummer 4 – december 2023

Tirsdag d. 12. december 2023

 Kære medlemmer af Ulvshale-Fællesskov Digelag,

 

Stormfloden den 20. oktober satte gang i mange aktiviteter, fordi der opstod kritiske skader på vores diger. Hvis der kommer brud på digerne, så er oversvømmelse et stort problem for os alle her i digelagets område. Skaderne er meget alvorlige, og digerne skal sikres. I dette nyhedsbrev kommer vi nærmere ind på indsatser og planer.

 

Informationsmøde og ekstraordinær generalforsamling

Mange tak for det store fremmøde til informationsmøde og ekstraordinær generalforsamling den 26. november, hvor der var cirka 500 deltagere. Vi er meget glade for det store engagement fra jer medlemmer. Det er meget vigtigt, når vi skal finde fælles løsninger.

Det blev vedtaget at sætte Fase 1 fra COWI´s rapport i gang. I afrundede tal stemte 80 procent ja og 20 procent stemte nej.

Den ekstra bidragsbetaling opkræves med 10.000 kr. i februar 2024 og 8.000 kr. i august 2024 pr. arealanpart for sommerhusinteressenter. For landbrugsinteressenter bliver der samlet opkrævet 1/20 med i alt 754.200 kr. – fordelt med 419.000 kr. i februar 2024 og 335.200 kr. i august 2024.

Bestyrelsen arbejder på, at der bliver tilbudt en låne- og afdragsordning. Det bliver bragt op på en ny ekstraordinær generalforsamling.

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 26. november er lagt op på hjemmesiden.

 

Status på sikring af digerne

Vi følger nøje de anvisninger, som COWI er kommet med (se notat fra den 24. november om skadesvurdering og strakshåndtering med vinterdepot efter stormfloden). Det betyder, at Nordre Dige ved Ulvshalevej – skadeniveau gul - bliver genopbygget og afsluttet med en ”kappe” af lerjord. Her mangler vi det øverste lag lerjord. Det skal opfylde bestemte specifikationer, så det kan være vanskeligt at få fat på.

Området er udpeget efter Habitat-bekendtgørelsen, og ifølge COWI er ”det næsten uopnåeligt at få lov til at anlægge ny kystteknisk velfungerende erosions- og oversvømmelsesbeskyttelse”.

Nordre Dige ved Fællesskov Strandvej har skadeniveau rød (kritiske skader). Der bliver etableret et vinterdepot af sten – et midlertidigt stendige - imellem de nuværende bølgebrydere, og der skal fyldes op med sand, så de skrøbelige diger bliver beskyttet. Udlægning af sten er ved at være afsluttet.

 

Vi er meget tilfredse med det arbejde, der bliver udført af Bo Rasmussens Eftf. A/S og Troels Jørgensen A/S

 

Hvor kan man få mere at vide?

På hjemmesiden kan man finde mange flere oplysninger. Under fanebladet ”Cowi-video fra den 26/11 – notat og rapporter” er der en optagelse af informationsmødet  den 26. november, COWI´s forundersøgelse fra den 3. november samt Cowi´s notat om skadesvurdering og strakshåndtering med mere fra den 24. november.

 

Har du idéer til klimasikring i vores område?

På den ekstraordinære generalforsamling kom der et forslag om at oprette en fane på hjemmesiden, hvor der kan være medlemmers idéer til kystbeskyttelse. Fanebladet har titlen ”Idéer til klimaplan i Ulvshale”. Vi tager afsæt i Cowi’s forundersøgelse fra den 3. november – et idéoplæg der handler om kystbeskyttelse og vores forskellige udfordringer med vand.

Skriv til os på info@ulvshale-digelag.dk – husk navn og adresse – så samler vi de indkomne forslag under dette faneblad.

 

Hvordan kommer vi videre?

Som nævnt har det højeste prioritet at sikre digerne, inden vinterens storme for alvor sætter ind.

 

Vi skal have tilladelse fra Vordingborg Kommune til at optage lån. Kommunen kan give sit samtykke, når finansieringsordningen er fremlagt og vedtaget på en generalforsamling. Når dette er på plads vil bestyrelsen fortsætte med Fase 1 jfr. COWI's Forundersøgelsesrapport.

 

Fra oplæg til plan: Vi skal arbejde videre med COWI og deres oplæg (fase 2 og 3). Det skal tilrettes og ændres, så det bliver en samlet plan. Der skal være mulighed for konstruktiv dialog med digelagets medlemmer – for eksempel i form af dialogmøder – så vi får de bedste løsningsforslag.

 

Vi skal sammen med COWI søge at få afklaret, om der overhovedet er muligheder for forbedringer i et habitatområde.

 

Det er meget vigtigt, at alle medlemmer bliver sikret mod kommende udfordringer.

 

Samtidig vil vi ønske alle medlemmer af digelaget en rigtig glædelig jul. 

 

Med venlig hilsen

Ulvshale-Fællesskov Digelag

Bestyrelsen