NYHEDER - Nyhedsbrev nr. 2 efter stormen den 20.oktober 2023

Søndag d. 22. oktober 2023

Kære alle medlemmer af Digelaget,

 

Digelagets bestyrelse har i går den 21.10 hold debriefing og evaluering, af de sidste dages forløb. Ligeledes har vi gået dige vandring langs hele Nordre dige. Søndre dige er intakt. 

Mange af Jer har ved selvsyn set, at fra Ligustervej og til midt på Fællesskov Strandvej er diget kollapset og kun bagvæggen af diget står tilbage. Foran bagvæggen ligger betonstykker og sten. Diget er hér blottet totalt for havets virke ved en efterfølgende storm. Ligeledes er vores stensætning langs Ulvshalevej iturevet og har akut behov for reetablering.

Hvad gør vi og hvad kan vi gøre?

Vi har I bestyrelsen aftalt og har allerede kontaktet vores ingeniørfirma COWI for at få dem ud til gennemgang af diget så hurtigt det er muligt. Her vil vi få de faglige anbefalinger på, hvad vi skal og kan gøre.

Herefter vil vi iværksætte de tiltag der er nødvendige.

I vores evaluering af forløbet kan vi konstatere, at VORES KATASTROFEVEJ langs Nordre dige IKKE ER FARBAR!

Mange af Jer medlemmer i første række HAR IKKE SIKRET AT DER ER 3 METER FRA DEN INDRE DIGEFOD TIL JERES GRUND.

Derfor var vi nødsaget til igennem aftenen bl.a. at gå gennem haven på Fællesskov Strandvej 21/23 for at sikre, at der ikke skete digegennembrud. Det er ALVORLIGT MENT, når vi fra digelagets bestyrelse henvender os til Jer fremadrettet om at sikre vejen.

Vi vil klart sikre, at det vi har forvoldt af skade hos disse to grundejere vil ske ved reetablering, af det vi har ødelagt hos ejerne.

Digelagets bestyrelsen vil vende tilbage med nyt, når vi har afklaring med COWI.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Ulvshale Fællesskov Digelag