NYHEDER - Ekstraordinær generalforsamling søndag den 26. november 2023 klokken 13.00 i Mønshallen.

Torsdag d. 9. november 2023

Kære alle medlemmer i Ulvshale Digelag,

I forlængelse af informationsmødet afholder vi ekstraordinær generalforsamling.

Vi skal forholde os til, hvordan vi i fællesskab kan komme videre med denne opgave – for det kræver nogle store beslutninger af medlemmerne.

Nærmere oplysninger og dagsordener til ovenstående to indkaldelser forventer vi, at sende ud i løbet af næste uge på mail og opslag på hjemmesiden.

Vi glæder os til et stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Ulvshale-Fællesskov Digelag

Bestyrelsen