Kystdirektoratet kystplanlægning rundt om Møn samt Lolland Falster - Generalforsamling 2021 -

Torsdag d. 26. august 2021

ULVSHALE-FÆLLESSKOV DIGELAG

 

Ordinær generalforsamling

Lørdag den 18. september 2021

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab 2020
4. Forelæggelse af budget 2021
5. Forslag fra interessenter
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Øernes Revision
9. Eventuelt

 

P.b.v.

 

Kirsten Overgaard
Formand