GENERALFORSAMLING - Indbydelse til Generalforsamling 2023

Mandag d. 20. marts 2023

lørdag den 22. april 2023 kl. 10.00 

på Thorsvang Samler museum,

Thorsvangs Allé 7, 4780 Stege

 

Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år.

  3. Godkendelse af revideret regnskab 2022.

  4. Forelæggelse af budget for 2023.

  5. Behandling af indkomne forslag.

            Ingen forslag indkommet.

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,

      På valg er:

            Michael Lippert, Fællesskov Strandvej 23 – modtager genvalg

            Dorte Egestad, Kristtjørnvej 23 – modtager genvalg

  7. Valg af suppleanter,

            Alex Friis Hansen, Paradisæblet 81 – modtager genvalg

            Mette Henriksen, Æblerosevej 2 – modtager genvalg

  8. Valg af revisor

  9. Eventuelt.

 

P.b.v.

Ege Lau Frandsen

Formand 

 

Indkaldelsen medbringes som adkomst til generalforsamlingen.

Stemmesedler udleveres kun ved forevisning af indkaldelsen.

 

Download: Digelag årsregnskab 2022 (pdf - 256 kb)

Download: Ledelsens regnskabserklæring 2022 (pdf - 109 kb)

Download: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2022 (pdf - 226 kb)