GENERALFORSAMLING - Generalforsamling 2022

Onsdag d. 4. januar 2023

Ulvshale Digelag ordinære generalforsamling 2022 afholdes

 

lørdag den 22. april 2023 kl. 10
på Thorsvang Samlermuseum, Thorsvangs Alle 7,4780 Stege

 

Dagsoden og regnskab vil følge pr. mail senere via oplyste mailadresser samt fremgå på www.ulvshale-digelag.dk